TQS FS400 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FS400 Watts 230 Volts
Fermez la Fiche