TQS FS500 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FS500 Watts 230 Volts
Fermez la fiche