TQS FS750 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FS750 Watts 230 Volts
Fermez la fiche