TQS FSK200 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FSK200 Watts 230 Volts
Fermez la fiche