TQS FSK250 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FSK250 Watts 230 Volts
Fermez la fiche