TQS FSK300 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FSK300 Watts 230 Volts
Fermez la fiche