TQS FSK375 Elément Radiant Infrarouge Quartz 230V
TQS FSK375 Watts 230 Volts
Fermez la fiche